โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

More...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter
 


ประวัติหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนาย  พ.ศ. 2476 
เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล
ตำบลพระลับ 1 "พระคือวิทยาคาร"  
จัดการเรียนการสอน จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จัดตั้งขึ้นโดยรองอำมาตย์เอก หลวงราษฎร์ธุรกิจ 
นายอำเภอเมืองขอนแก่น 
และนายสา  ไชยสิรินทร์  ผู้ใหญ่บ้าน  
โดยมี นายบุญทา   สุนทรไชยา เป็นครูใหญ่คนแรก
มีนักเีรียนจากหมู่บ้านต่าง ๆ  มาเข้าเรียน 
6  หมู่บ้าน  คือ  บ้านพระคือ 
บ้านหนองโพธิ์   บ้านหนองใหญ่ บ้านเลิงเปือย  บ้านหนองแสง 
และบ้านโคกน้อย โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสมศรีเป็นที่เรียน

 mail  ในปี  พ.ศ. 2495   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนบ้านพระคือ "พระคือวิทยาคาร"

  mail  ในปี  พ.ศ.2479    นายบุญทา  สุนทรไชยา  ครูใหญ่ 
ร่วมกับนายสา  ไชยสิรินทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
และชาวบ้านพระคือได้ขอแบ่งที่ดินวัดสมศรี 
เพื่อรวมกับที่ดินที่ทางโรงเรียนจับจองไว้

สำหรับตั้งโรงเรียน  จำนวน  2  ไร่   26   ตารางวา  
รวมกับที่จับจองไว้  ได้ที่ดิน 
จำนวน  17  ไร่  2  งาน   50  ตารางวา
(เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก ทะเบียนเล่มที่ 94  หน้า 163
ทะเบียนแจ้งการครอบครองเลขที่ 534ออกให้  16  มกราคม  2518)

 mail  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  เกษตรกรรม 
ทำนา ค้าขาย ฐานะค่อยข้างยากจน ถึงปานกลาง
การดำเนินชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน  จำนวน  1   สาย   

         อาณาเขตที่ตั้ง   ดังนี้.-
             ทิศตะวันออก จด   ลำห้วยพระคือ
             ทิศตะวันตก   จด   ทางสาธารณประโยชน์  และวัดสมศรี
             ทิศเหนือ       จด   วัดสมศรี และที่ดินนายเสนอ เฉลียวฉลาด และที่ดิน นายมู่   สีสมุทร
              ทิศใต้         จด   ทางสาธารณประโยชน์

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่