โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

More...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter
 

นางสาวอารีรัตน์ ถาจอหอ
นางสาวอารีรัตน์ ถาจอหอครู ชำนาญการ...

นางสาวนฤภร แย้มศรี
นางสาวนฤภร แย้มศรีครูผู้ช่วย...

นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา
นางอุบลรัตน์ ขุนวงษาครูชำนาญการพิเศษ...

นางวรรณเพ็ญ คำชนะชัย
นางวรรณเพ็ญ คำชนะชัยครู ชำนาญการพิเศษ...

นายปลาย งามจิตร
นายปลาย งามจิตร ครู ชำนาญการ...

นางอรธิดา สันรัมย์
นางอรธิดา สันรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสาวศิรินยาณีย์ ศรีกรุงพลี
นางสาวศิรินยาณีย์ ศรีกรุงพลีครู ชำนาญการ...

นางสาวสุพัตรา อาวะบุตร
นางสาวสุพัตรา อาวะบุตรครู  ชำนาญการ...

นางสาวธนพร สนอุป
นางสาวธนพร สนอุปครู ชำนาญการ...

นายกิจอุดม อาสาทำ
นายกิจอุดม อาสาทำ ครูผู้ช่วย...

นางสาวครินทร์นา วาลี
นางสาวครินทร์นา วาลี ครู อัตราจ้าง...

นางสาวธาริณี พันธ์โม้
นางสาวธาริณี พันธ์โม้ พี่เลี้ยงเด็ก...

นางสาววิภาพร ร่องจิก
นางสาววิภาพร ร่องจิก บุคลากรวิทยาศาสตร์...

นางสาวพรทิวา พลโยธา
นางสาวพรทิวา พลโยธาเจ้าหน้าที่ธุรการ...

นายนิวัฒน์ ชินวงษ์
นายนิวัฒน์ ชินวงษ์นักการภารโรง...
....